Добре дошли в блога на

Новини

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ BG16RFOP002-6.002, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ДЖИ. ОТТО ЛИВИНГ СОФА ЕООД изпълнява проект по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ BG16RFOP002-6.002, финансирана от Оперативна програма „Иновации

Прочетете още »